Prevenció i tractament

Mesures per a protegir-se a un mateix:

  • Rentat les mans habitualment durant uns 20 segons amb aigua i sabó.
  • Si no hi ha cap de les dos, utilitza gel desinfectant amb un mnim de 60% d'alcohol.
  • Evita tocar-te la cara amb les mans sense rentar.
  • Evita al màxim el contacte amb persones properes que estiguin infectats o tinguin simptomes.

Mesures per a protegir als demés:

  • Si estás infectat, quédat a casa i no surtis a no ser de que sigui per rebre atenció mèdica
  • Al tossir o esternudar, procuri tapar-se la boca amb un un mocador d'un sol ús o amb la part interior del braç i llença el mocador a les escombraries.
  • El més aviat possible, renta-t les mans amb aigua i sabó o amb gel desinfectant
  • Utilitza una mascareta si estàs infectat al estar prop d'altres persones .
  • Si no estàs infectat ni has estat en contacte amb algú que ho estigui  no es necessari que utilitzis mascareta. Comencen a escassejar i s'haurien de reservar pels cuidadors.
  • Es recomanable desinfectar les superfícies que es toquen habitualment com les manetes de les portes, interruptors, telèfons mòbils, baranes, escriptoris...
Telèfon d'informació: 061
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!