Preguntes freqüents

¿A qué ens referim quan diem ''aquest nou coronavirus''?

Amb això ens referim a que estem parlant d'un nou brot de Coronavirus. No és el mateix el COVID-19 que altres casos de coronavirus comuns, lo que vols dir que aquest ha sigut un brot que ha mutat. 

¿Per què ''COVID-19''?

Aquest nou brot de la enfermetat en un principi s'anomena ''enfermetat del coronavirus 2019'' encara que acostumem a anomenar-li COVID-19, aquest mot ve de ''CO'' de coronavirus, ''VI'' de virus, ''D'' de disease o ''enfermetat'' en català i ''19'' de 2019.

¿Quina probabilitat hi ha de que pugui contraure el COVID-19?

El coronavirus és una amplia família d'infermetats que poden causar afeccions des de un refredat comú fins a coses més greus, i el COVID-19 ha demostrat transmitir-se d'una manera notablement ràpida. 

Segons la OMS, s'estima que la tassa de contagi és sobre un 1,4 a 2,5 encara que hi han estimacions d'un 2 a 3. Això vol dir que cada persona infectada pot arribar a contagiar entre dues i 3 persones, encara que s'han vist casos de supercontagiadors capaços d'infectar fins a 16 persones.

¿Quins són els grups vulnerables?

Els principals grups vulnerables són aquells que tenen més de 60 anys i/o amb hipertensió, diabetis, infermetats cardiovasculars, infermetats respiratòries, càncer i immunodeficiències.

¿Quina és la situació a Espanya?

Es pot veure una transmissió generalitzada per tot el país. Podeu veureu aquí abaix.

 

¿Hi ha tractament per al COVID-19?

Encara no existeix un tractament específic, però s'ha observat que hi han alguns anti-virals que demostren certa eficàcia. Cal recordar que al ser una infermetat transmitida per un virus no s'haurien d'utilitzar antibiòtics com a medi de prevenció o tractament.

Enllaços d'interés 

Ministeri de sanitat: 

Organizació mundial de la salut (ECDC) : 

Telèfon d'informació: 061
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!