Paisos afectats

El COVID-19 está sent una pandèmia a nivel mundial, i té actualment afectats a 202 països. 

Els 10 més afectats són:

             ¿Vols veure com avança en temps real en tot el món?                  ¡Clica abaix!

Telèfon d'informació: 061
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!