Com es propaga el COVID-19

La gran majoria de coneixements sobre de com es propaga el COVID-19 es basen majoritàriament en els coneixements sobre Coronavirus semblants, així que encara no es sap a ciència certa.


La propagació entre persones:

La teoria més acceptada és que es propaga de persona a persona.


  • Entre persones que tenen un contacte proper ( sobre 1.5m - 2m ) .
  • Inspirant petites gotes que es produeixen quan una persona tos o esternuda, o arribant a la boca o nas, entrant segurament als pulmons al respirar.


Propagació mediant superfícies u objectes:

Encara que no és la principal forma del contagi, hi ha certa probabilitat de que una persona contraient del virus es toqui la boca, nas o ulls i seguidament d'això toqués un objecte o superfície, contaminant així el cos en questió.

Telèfon d'informació: 061
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!